Επιχειρηματική Πληροφόρηση

Η MATEGO παρέχει εργαλεία επιχειρηματικής πληροφόρησης με στόχο να βοηθήσουν και να προάγουν την ποιότητα των προωθητικών ενεργειών της εταιρίας σας προς υφιστάμενο ή δυνητικό πελατολόγιο που αποτελείται από εταιρίες (Business to Business) ή επαγγελματίες.

Διενέργεια τηλεφωνικών ερευνών (call survey) προς υφιστάμενο ή δυνητικό πελατολόγιο, το οποίο αποτελείται από εταιρίες (Business to Business) με στόχο την ανίχνευση ενδιφέροντος των προσφερόμενων υπηρεσιών προς δυνητικούς πελάτες ή τον βαθμό ικανοποίησης από τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες σε υφιστάμενους πελάτες.