Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής

Η MATEGO αναλαμβάνει να παρέχει σε εταιρικούς πελάτες λύσεις στο ευρύτερο φάσμα του IT & Telecom Consulting.

Επιλέγουμε για εσάς τους προμηθευτές (vendors) για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σας ( PBX κλπ) καθώς και για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που μπορεί να συνοδεύονται και από cost cutting ( επιλογή τηλεπικοινωνιακού παρόχου κλπ ).

 

Αντίστοιχη επιλογή συνεργατών αναλαμβάνουμε και στις υπηρεσίες Information Technology.

Επίσης με αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών σας συστημάτων σε εικοσιτετράωρη βάση για όλες τις ημέρες, ετήσια.